Metabolizma, hücre bileşenlerinin sentezlenmesi için kullanılan canlı hücrelerdeki tüm kimyasal reaksiyonların toplamıdır. Hemen hemen tüm hücresel reaksiyonlar, enzim olarak adlandırılan kompleks protein molekülleri tarafından katalize edilir. Enzimler, reaksiyonları yüz milyonlarca faktör ile hızlandırabilir. Canlı hücredeki çoğu yapı karmaşıktır ve periyodik olarak yenilenmeleri gereklidir. Bu yeni moleküller oluşturma sürecine anabolizma denir. Artık kullanılmayan yapılar daha küçük moleküllere parçalanır ve ya tekrar kullanılır ya da atılır; bu önemli sürece katabolizma denir.

Vücudun, yediğimiz gıdalardan değerli besinleri alması için gıdaların düzgün bir şekilde sindirilmesi ve metabolize olması gereklidir. Sindirim enzimleri sindirim işini yapar. Örneğin, Amilaz, karbonhidratları parçalar. Metabolik enzimler, hücrelerin içindeki enerji üretimi ve detoksifikasyon gibi çeşitli kimyasal reaksiyonların katalize edilmesine yardımcı olur.

Enzim Eksikliği

Bazı insanların vücudunda gerekli enzimlerin üretilememesi ve eksikliği çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Enzimler metabolizmanın tamamına yakın kısmında görev görürler ve eksiklikleri sonucu metabolizmanın işleyişinde bozukluklara yol açarlar. Klinik laboratuvarlarda kanda bulunan birçok enzim saptanabilmekteyse de, kana geçmeyen ve özellikle gastrointestinal sistemde görev alan enzimler saptanamamaktadır. Bundan dolayı, hekimler özellikle karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi ile ilgili bilgiyi tam olarak elde edememektedirler.

EVoll Enzim testi ile tek seferde alınan kandan Pepsin, Lipaz, Proteaz, Amilaz ve Pankreatin enzimlerinin hepsinin tayini yapılabilmekte olup, bu alandaki tek test panelidir