"Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise ise vücudun geri kısmı da hastadır."
Hipokrat

Erişkin bir insan bağırsağında 100 trilyon (1,5 kg) faydalı bakteri bulunur. Bu rakam insan hücre sayısının 10 katı kadardır. Sayıları 500'ün üzerinde olan bu bakteriler normal bağırsak florasını oluştururlar. Bu bakteriler 400 -500 m2 büyüklüğünde bir yüzey oluşturan bağırsak sümüksü zarını koruyucu bir tabaka şeklinde döşer.

Bağırsak florası ile insanlar arasındaki ilişki simbiyotik ve mutualistik bir ilişkidir, yani her iki tarafa da yarar sağlar. İnsanlar bağırsak florası olmadan yaşayabilseler de, bağırsak florasının, kullanılmayan maddeleri fermantasyon ile kullanılır maddelere dönüştürmek, bağışıklık sistemini eğitmek ve zararlı organizmaların büyümesini engellemek gibi yararlı işlevleri vardır. Ayrıca bağırsak mukozasında enflamasyon oluşumunu engellemek, cilt hastalıklarının oluşumunu azaltmak, daha duru bir beden oluşturmak, karaciğere gidecek ve onun yükünü artıracak olan patojen mikroorganizmaları önceden elimine etmek, bağışıklık sisteminin yalnızca patojenlere cevap vermesini sağlamak ve bazı hastalıklara karşı korumak da bu görevler arasında sayılabilir. Son yıllarda kanser, otizm, Parkinson hastalığı gibi birçok kronik hastalığın etiyolojisinde, bu bakteri florasının bozukluğu saptanmıştır.

Bağırsaklardaki tüm bakteri türleri tanımlı değildir, çünkü bazıları kültürlenemez. Kişiden kişiye bakteri türlerinin sayıları çok fark etse de, belli bir kişi için bu sayısal oranlar oldukça sabittir. Çoğu bakteri Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Eubacterium, Ruminococcus, Peptococcus, Peptostreptococcus ve Bifidobacterium cinslerine aittir. Escherichia ve Lactobacillus gibi aeroblar daha az miktarda bulunurlar. Bacteroides cinsine ait türler bağırsaklardaki bakterilerin %30'unu oluştururlar.

PROBİYOTİKLER

Yeterli miktarda yenildiğinde insan ya da hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen mikroorganizmalara probiyotik denir. Bağırsaktaki bazı mikroorganizmaların çoğalmasını artıran ve/veya aktivitesini uyaran ve insan ya da hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen maddelere

PROBİYOTİKLERİN GÖREVLERİ

 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek
 • Yiyeceklerin hazmını kalaylaştırmak
 • Vitamin sentezi yapmak
 • Bağırsak duvarını zararlı maddelerden korumak ve bağırsak geçirgenliğini azaltmak
 • Zararlı maddelerin (toksinler) kan dolaşımına geçmesini engellemek
 • Besin alerjilerini ve egzamayı önlemek
 • Kronik enflamatuvar (iltihabi) hastalıkların oluşumunu engellemek
 • Kanseri önlemek
 • Yaşlanmayı yavaşlatmak
 • Depresyonu hafifletmek
 • Otizm bulgularını hafifletmek
 • İshali önlemek ve tedavi etmek
 • İdrar yolu iltihaplarını önlemek
 • Kabızlığı tedavi etmek
 • Böbrek taşlarının (okzalat) oluşumunu azaltmak

Günümüzde bağırsak flora bakterilerinin mikrobiyolojik kültür ortamında üretilerek tayin edilmesi zor ve vakit alıcıdır. Çoğu zaman bakterilerin bazıları çeşitli nedenlerle kültür ortamında üretilememekte veya kontaminasyon nedeniyle farklı sonuçlar çıkmaktadır. Otizmden Alzheimer'a, depresyondan kansere kadar birçok hastalığın oluşumunda önemi bulunan bağırsak flora bozukluğunun tespiti günümüz tıbbında bir ihtiyaç haline gelmiştir.

EVoll Bağırsak Flora Testi, bağırsakta bulunan patojen ve probiyotik bakterileri saptayarak, birçok hastalığın tanı ve tedavisinde yardımcı olur.